Gettyimages 866195028

Personopplysninger

Les om hvordan vi behandler personopplysninger

Behandlingsansvarig

Den fungerende direktør er ansvarlig for behandlingen av EscapeSport personopplynsinger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, eventuelle allergier, eventuelle særskilte behov som er relevante for din reise samt e-postadresse. I visse tilfeller behøver vi også samle inn og lagre dine passdetaljer. Vi lagrer også kjøpshistorikk og navigasjon på vår hjemmeside.

Hensikten med behandlingen

Vi lagrer informasjonen for å kunne gjennomføre våre forpliktelser for deg som kunde før, under og etter reisen.
Vi bruker opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i samband med kjøpet via e-post, telefon, SMS og "vanlige" postutsendelser.
Vi bruker opplysningen om kjøpshistorikk og navigering på vår hjemmeside for å kunne gjøre anbefalinger og sende reklame som er anpasset deg som kunde.

Behandling av opplysninger

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, allergier, event. særskilda behov som er relevante for reisen, passdetaljer og e-postadresse er nødvendige for å kunne oppfylle kjøpsavtalen. Grunnen for denne behandling henvises til databeskyttelsesloven artikkel 6b.

Om du har samtykket til personopplysningsbehandlingen, brukes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i samband med kjøpet. Grunnen til denne behandlingen henvises til databeskyttelsesloven artikkel 6a.
Du kan når som helst takke nei til å få ytterligere informasjon fra oss.

Om du har samtykket til personopplysningsbehandlingen kommer kjøpshistorikk og navigering på vår hjemmeside til å brukes for å gi deg anbefalinger og reklame spesielt tilpasset til deg som kunde.
Også her henvises til databeskyttelsesloven artikkel 6a.

Innsamling av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger som du har angitt på vår hjemmeside eller via personlig kontakt i samband med kjøpet.

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på vår hjemmeside for å kunne gi deg som besøkende den besta opplevelsen og service. Loven om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Utlevering av informasjon til tredje part

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter det at avtalen er bekreftet av partene behøver vi gi nødvendig informasjon til våra samarbeidspartnere. Opplysningen brukes for å utstede billetter og reisedokument, for å gjøre hotellreservasjoner og gjennomføre betalinger av de tjenester du har bestilt. Om du har kjøpt andre reisetjenester som for eksempel leiebil, arenabilletter, togreiser, utflukter eller lignende vil opplysningen brukes tilsvarende.

Sletting av personopplysninger

Informasjonen som vi får i samband med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 7 år. Opplysninger om regnskapsinformasjon kommer også lagres i inntil 7 år, i samsvar med krav i loven.

Den registrertes rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og dertil gjeldende foreskrifter. Du kan begjære en oversikt over hvilke personopplysninger som finnes lagret om deg samt meddele oss om disse skal avhendes eller korrigeres . Om man mener behandlingen av opplysningen strider mot reglene kan man overprøve dette hos Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger gjennom både fysisk og virtuell tilgang- og adgangskontroll samt gjennom kryptering av innhold av den oppgitte informasjonen.

Kontaktinformation

Forespørsel om hvilken informasjon som er registrert, eventuell korrigering eller sletting skal sendes skriftlig til følgende adresse post@escape.no eller EscapeSport, Postboks 6288 Etterstad, 0603 Oslo